شما اینجا هستید: صفحه اصلیدرباره شرکتچارت سازمانی

چارت سازمانی

 >> ساختار سازمانی مرجع الکترونیک صنعت جوش ایران

    ساختار سازمانی موسسه از آنجایی که ماهیت علمی و پژوهشی دارد یک ساختار وظیفه ای با قوانین ارگانیک می باشد که در قسمت ذیل چارت سازمانی مشاهده می شود:

 

 

 

 

مشاهده افتخارات و گواهینامه ها مشاهده نقشه سایت ورود به نمایشگاه تخصصی صنعت نفت
 

 

کلمات کلیدی: چارت سازمانی - ساختار سازمانی - مرجع الکترونیک صنعت جوش ایران - موسسه - ماهیت علمی و پژوهشی - ساختار وظیفه ای - قوانین - ارگانیک

logo-samandehi