شما اینجا هستید: صفحه اصلیبازرسی فنیدوره بازرسی مخازن ذخیره انواع مخازن ذخیره

انواع مخازن ذخیره

مخازن جهت نگهداری و ذخیره سازی شاره ها مورد استفاده قرار می گیرند. بطور کلی مخازن بر اساس موارد زیر طبقه بندی می شوند :

۱- ماهیت ماده ای که بایستی در آن ذخیره شود.

 بر این اساس مخازن به سه نوع مخازن نگهداری مواد در فشار محیط - مخازن نگهداری با فشار متوسط و مخازن نگهداری شاره ها با فشار پایین طبقه بندی می شوند.

۲- دمای کاری

بر این اساس مخازن به دو دسته مخازن نگهداری در دمای محیط و مخازن نگهداری در دماهای پایین دسته بندی می گردند.

۳- نوع سازه مخازن

در این نوع دسته بندی مخازن به چند دسته بالای سطح زمین - زیر سطح زمین و دو دیواره تقسیم بندی می شوند.

بطور کلی طراحیهای اصلی مورد استفاده در ساخت مخازن ذخیره را می توان به چهار گروه تقسیم بندی نمود :

۱- مخازن با سقف ثابت. سقف این مخازن جزء ساده ترین نوع مخازن می باشند و اکثر دوستان با این نوع مخازن سرو کار داشته اند. سقف این مخازن در جهت افقی و عمودی بدون حرکت می باشند.

 ۲- مخازن ذخیره با سقف شناور خارجی.

۳- مخازن ذخیره با سقف شناور داخلی.

۴- مخازن ذخیره سقف شناور با پوشش سقف گنبدی

۵- مخازن ذخیره با فشار متوسط

مخازن ذخیره با سقف ثابت :

این نوع مخازن جهت نگهداری موادی به کار می روند که در دمای محیط بخار نمی شوند . بطور دقیق این مخازن جهت نگهداری موادی مورد استفاده قرار می گیرند که فشار بخار واقعی آنها در دمای کاری مخزن کمتر از 1.5PSI باشد.بعنوان مثال می توان به مخازن نگهداری گازوئیل اشاره کرد. سقف این مخازن با توجه به شرایط طراحی به صورت گنبدی یا مخروطی ساخته می شود.

بطور کلی این مخازن به سه نوع طبقه بندی می شوند :

۱- مخازن سقف ثابت بدون فشار  که جهت نگهداری مواد در فشار محیط استفاده می گردند و دارای دریچه ای آزاد به فضای بیرون می باشند.

۲- مخازن با فشار کاری پایین با فشارداخلی کمتر از 2 Mb

 

 ۳- فشار کاری بالا  که جهت نگهداری شاره ها در فشار کاری پایین و بالا استفاده می شوند و با استغاده از شیرهای تغییر فشار با محیط بیرون در ارتباط می باشند.

مخازن با سقف شناور :

سقف این مخازن بصورت شناور طراحی می شوند تا از بخار شدن محتویات و ایجاد فشار بخار زیاد در مخازن جلوگیری شود. بطور کلی این مخازن برای نگهداری موادی با فشار بخار بالاتر از 11.1PSI مورد استفاده دارند. از جمله این مواد می توان به نفت سفید و مازوت اشاره نمود.

۱- مخازن با سقف شناور خارجی :

این مخازن در فشار محیط کاربرد دارند و زمانی مورد استفاده قرار می گیرند که قطر مخزن بیشتر از ۱۵ متر باشد. در این مخازن سقف ثابتی وجود ندارد و سقف شناور بصورت دو لایه برای جلوگیری از غرق شدن سقف و همچنین به تعادل رساندن فشار شناوری سیال با فشارهای خارجی از قبیل فشار وارد ناشی از وزن برف باریده شده بر روی سقف ساخته می شود. 

۲- مخازن با سقف شناور داخلی :

این مخازن دارای یک سقف شناور می باشند که به وسیله یک سقف ثابت محافظت می شود. بایستی دقت کرد که ساخت این مخازن مشکل تر از مخازن با سقف شناور می باشد و معمولا برای نگهداری مایعات بسیار فرار و گرانقیمت مانند سوخت هواپیما استفاده می شوند.

۳- مخازن سقف شناور با سقف گنبدی خارجی

logo-samandehi